Załóż bezpłatne konto

Towary wyłączone z transportu - kurier TNT

 

Towary wyłączone z transportu - kurier TNTKurier TNT specjalizuje się w realizowaniu zleceń biznesowych. Co za tym idzie wiele paczek, przesyłek czy palet traktowanych jest na innych zasadach niż te tradycyjne. Zarówno towary niebezpieczne, jak i te wymagające szczególnej obsługi w transporcie, są precyzyjnie określone przez firmę przewozową.

Towary zabronione w transporcie kurierskim i niebezpieczne

Na liście towarów niebezpiecznych TNT znajdziemy przede wszystkim te substancje lub rzeczy, które stanowią zagrożenie dla kuriera, nadawcy lub odbiorcy, jeśli nie zostaną zachowane odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Poza tym mogą również uszkodzić inne przesyłki oraz mieć negatywny wpływ na środowisko. Na listę towarów objętych restrykcjami w transporcie zostały stały wpisane również rzeczy codziennego użytku takie jak perfumy, aerozole czy też laptopy lub telefony i inne urządzenia zawierające baterie litowo-jonowe oraz jednorazowe baterie metalowo-litowe, które tradycyjnie stosuje się w zegarkach oraz pilotach samochodowych.

TNT towary zakazane

Towary zabronione i niebezpieczne - kurier TNTKatalog substancji niebezpiecznych TNT otwierają wszelkiego rodzaju materiały łatwopalne i wybuchowe takie jak na przykład fajerwerki lub race oraz gazy i ciecze palne, niepalne, toksyczne. W listę wpisują się także substancje, które są groźne w kontakcie z wodą, środki utleniające czy też nadtlenek organiczny. Poza tym spotkamy ograniczenia w transporcie materiałów radioaktywnych, żrących. Bardzo ważnym elementem są przedmioty do badań klinicznych oraz innego rodzaju produkty zakaźne takie jak chociażby próbki krwi.

Współpracując z klientami biznesowymi, TNT dostosowuje środki ostrożności do indywidualnych potrzeb. Z założenia za zgłoszenie, zapakowanie i oznaczenie przesyłki z towarami niebezpiecznymi oraz przygotowanie dokumentacji wymaganej w konkretnych krajach odpowiada spedytor. TNT materiały objęte restrykcjami przewozi, gdy są one przygotowane do transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z drugiej strony zgoda na taki wysoko specjalistyczny transport jest wydawana klientom, co do których przewoźnik ma zaufanie. Przed wysyłką towarów zakazanych i niebezpiecznych skontaktuj się z kurierem TNT.

Towary wyłączone z eksportu oraz przewozu krajowego TNT

  • Ludzkie szczątki lub prochy, żywe zwierzęta, ryby, ptaki oraz futra i kość słoniowa; 
  • Metale i kamienie szlachetne, monety i banknoty, dokumenty zbywalne na okaziciela, karty kredytowe, czeki, weksle, bony; 
  • Biżuteria, zegarki oraz przedmioty wykonane z metali szlachetnych; 
  • Towary nielegalne; 
  • Antyki, dzieła sztuki; 
  • Banderole i naklejki celne; 
  • Towary niebezpieczne; 
  • Broń palna, amunicja i materiały wybuchowe; 
  • Baterie litowo-jonowe oraz metalowo-litowe; 

 

Masz więcej pytań? Sprawdź odpowiedzi na Najczęściej zadawane pytania o tanie przesyłki kurierskie

 

Zobacz również: 

Towary wyłączone z transportu - kurier Geis

Towary wyłączone z transportu - kurier DPD

Towary wyłączone z transportu - kurier DHL

Towary wyłączone z transportu - kurier UPS